การลงทุนในฟิวเจอร์หุ้นรายตัว

การลงทุนในฟิวเจอร์ของหุ้นรายตัว (Single Stock Futures) เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เนื่องจากเป็นราคาที่กำหนดซื้อขายล่วงหน้า โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องถูกบังคับขายหุ้นหรือเพิ่มเงินเพื่อรักษามาร์จิ้นเมื่อราคาหุ้นลดลง

การลงทุนในฟิวเจอร์ของหุ้นรายตัวจะกำหนดทำการซื้อขายเป็นสัญญา (Contract) สำหรับตลาดในประเทศไทย 1 สัญญา ประกอบไปด้วย 1,000 หุ้น ในตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 1 สัญญา อาจประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเพียง 100 หุ้น

การลงทุนในฟิวเจอร์ของหุ้นเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าทั่วไป ถ้านักลงทุนคาดว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นในอนาคตก็เป็นการสั่งซื้อ และถ้านักลงทุนคาดหวังว่าหุ้นจะลงในอนาคตก็เป็นการสั่งขาย

สำหรับตลาดในประเทศไทย การซื้อสัญญาฟิวเจอร์มีอายุกำหนดแน่นอน เช่น สิ้นสุด เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม (รายไตรมาส) ผู้ที่ถือสัญญาครบอายุจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดในวันครบสัญญาบวกเงินปันผลและกำไรหรือหักขาดทุนตามแต่กรณี

การลงทุนในฟิวเจอร์จะไม่มีการโอนหุ้นจริงๆ เป็นเพียงการซื้อขายตามสัญญาเท่านั้น ดังนั้น หากนักลงทุนต้องการถือหุ้นระยะยาวควรจะถือครองหุ้นสามัญ

ข้อดีของการลงทุนในฟิวเจอร์คือผู้ถือหุ้นคือนักลงทุนไม่จำเป็นต้องขายหุ้นเมื่อราคาลดลงหรือเพิ่มเงินสดเพื่อรักษามาร์จิ้น การลงทุนในฟิวเจอร์จึงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ดีในภาวะที่มีตลาดความผันผวนหรือช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำหรือแม้แต่ช่วงที่เศรษฐกิจที่กำลังร้อนแรง

Advertisements